• تاریخ خبر : شنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
  • ساعت ۰۸:۴۲

جشن امردادگان (هفتم‌امردادماه) ؛جشن گل زنبق


اَمُرداد» در فارسی، در اوستا «اَمِره‌‌تات» و در پهلوی « اَمُردات» به معنی «جاودانگی و بی‌مرگی» و در گات‌ها (سرودهای زرتشت) یکی از فروزه‌های اهورامزداست.

آناهید نیوز- شاهین سپنتا. پنجمین ماه از سال و هفتمین روز از هر ماه «امرداد» نام دارد.

 

 

گل زنبق

 

 

به فرخندگی هم‌نامی روز و ماه به نام امرداد و بزرگداشت جایگاه آن در اندیشه ایرانیان، روز هفتم امردادماه هرسال جشن امردادگان برگذار می‌شود.

امرداد، نماد سرزندگی، نوزیستی و جوانی همیشگی است؛ از این روی در بندهش آمده است: « امرداد بی‌مرگ سرور گیاهان بی‌شمار است؛ زیرا او را به گیتی، گیاه خویش است… اگر کسی گیاه را رامش بخشد یا بیازارد، آن گاه امرداد از او آسوده یا آزرده بود…»

دستور «داراب پالن» در منظومه «فرضیات‌نامه» از آیین‌های شاد در بوستان و گلستان و باغ و دشت و رسیدگی به آنها به هنگام «امرداد‌ روز» سخن می‌گوید و «مسعود سعد سلمان» نیز شادکامی در امردادماه را سپارش می‌کند.

ویژگی برجسته جشن امردادگان، بزرگداشت درختان و گیاهان – نماد سرسبزی زمین- و یادآورنده خویشکاری انسان‌ها در پاسداشت آن هاست.

از آنجا که جنگل‌ها گنجینه‌های ارزشمند گونه‌های مختلف گیاهی به شمار می‌روند و در سال‌های اخیر در معرض آسیب‌های فراوان و تخریب گسترده قرار گرفته‌اند، با در‌نظرگرفتن ضرورت پاسداشت این سرمایه‌های تکرارنشدنی ملی، پیشنهاد شد که این روز به عنوان «روز ملی پاسداشت جنگل‌ها» نامگذاری شود.

در بندهش، آنجا که «درباره چگونگی گیاهان» سخن به میان می‌آید، از میان گل‌ها، «چمبگ/ زنبک / زنبق» گل ویژه امرداد معرفی شده است که برپایه دانش گیاه‌شناسی منظور از آن گل Hemerocallis lilio-asphodelus  است که در ایران با نام «زنبق زرد» یا «زنبق رشتی» شناخته می‌شود


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."