• تاریخ خبر : سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶
  • ساعت ۱۰:۵۵

جغدهایی که با حضور خود در شمس العماره سلطنت را تغییر دادند


شگفتی های زیادی درباره شمس العماره در میان مردم آن زمان بود که کاخ گلستان و باروی بلندش را بیش از پیش بر سرزبان ها می انداخت و امروزه تاریخ با زگو کردن آن، زیبایی هایش را بیشتر به رخ می کشد

آناهید نیوز- جعفر شهری در کتاب تهران قدیم خود نوشته است: کلاه فرنگی ( سقف اتاقکی که ساعت در آن جاساز شده است) ، ساعت شمس العماره که همیشه بیرقی( پرچمی) بر فراز آن می جنبید ، دارای عجایبی بود که تهرانی ها ، از آن حرف می زدند.

 

 

شمس العماره2

 

یکی اینکه در زوال حکومت محمد علی شاه، روزی کلاغ ها بر بیرق حمله ور می شوند و با منقارشان آن را ریزریز می کنند . دو روز بعد محمد علی شاه گریخته مشروطه خواهان غالب شده و سلطنت تغییر می کند .

دوم؛ ساعت بزرگ دو طرفه ای بر بالای شمس العماره نصب شده بود که درباره صدای زنگ این ساعت می گفتند صدایی داشته که افراد در چهار فرسخی (۲۴ کیلومتر) آن، صدایش را به وضوح می شنیدند و بیمار با شنیدن صدای آن قالب تهی می کرده است . اگرچه این اغراق و مبالغه ای بیش نبود و آن را بیش از حد بزرگ کرده می گفتند بر اثر شکایت مکرر اهالی، شاه را مکلف می کند که دستور کم کردن صدای ساعت را داد تا با نمد صدای آن را خفیف کنند. اما آنچه مقرون به حقیقت بود این است که صدای ساعت تا اقصی نقاط شهر می رسید این ساعت سالهاست که از کار افتاده ولی اسکلت آن هنوز خودنمایی می کند ساعت سازاین ساعت میرزا علی اکبر خان بود که آن را کوک و تعمیر می کرد.

 

 

شمس العماره

 

سوم؛ دو جغد نر و ماده بودند که در محفظه این ساعت لانه داشتند و شایع بود که هر بار ظاهر شوند، سلطنت تغییر می کند. می گفتند در موقع کشته شدن ناصرالدین شاه ، سه روز از لانه بیرون آمده بودند که روز سوم شاه تیر خورده تاج و تخت به مظفر الدین شاه می رسد آنچه این شایعه یا حقیقت را بر سر زبان ها انداخت، بیرون آمدن و ظاهر شدن این دو جغد در روزهای ۱۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۲۰ بود. جغدها که بیرون آمدند مردم می گفتند خدا عاقبت پیداشدن جغدها را به خیر کند، که متفقین به ایران حمله کردند، قحطی، کشتار و نا امنی همه جا را گرفت و محمد رضا شاه پهلوی از سلطنت خلع و به جای او رضا شاه بر تخت نشست.


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."