• تاریخ خبر : دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
  • ساعت ۰۶:۴۲

شکل های صنفی – اتحادیه ها و جامعه هتلداران کشور


نام استان رییس جامعه شماره تماس
استان اردبیل آقای جعفر بذری ۰۴۵۳۲۲۲۱۳۱۴
استان البرز آقای عباس توکل ۰۲۶۳۲۲۱۱۳۳۹
استان آذربایجان شرقی آقای کریم رسول زاده ۰۴۱۳۵۵۶۸۰۹۸
استان آذربایجان غربی آقای محمدرضا صابونچی ۰۴۴۳۲۳۳۹۸۸۱
استان بوشهر آقای خداکرم نصرتی ۰۷۷۳۳۳۲۹۲۵۱
استان چهارمحال بختیاری آقای فریدون رییسی دهکردی ۰۳۸۳۳۶۲۲۳۰۲
استان خراسان شمالی آقای یونس کاظمی ۰۵۸۳۶۲۲۹۹۷۱
استان خوزستان آقای عبدالحمید حرمتی ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۶۷
استان زنجان آقای کامیاراسکندریون ۰۲۴۳۳۳۲۲۲۲۸
استان سمنان آقای غلامحسین محمدی زاده ۰۲۳۳۳۴۵۳۶۰۸
استان سیستان و بلوچستان آقای محمد مهران صالح زهی ۰۵۴۳۳۲۳۱۷۹۷
استان قزوین آقای سید جلال هاشمی  
استان قم آقای محمد تقی مستقیمی ۰۲۵۳۷۷۴۴۰۹۰
استان کردستان آقای عبدالحمید حمیدی ۰۸۷۳۳۶۲۹۲۰۰
استان کرمان آقای سید علی معین زاده ۰۳۴۳۲۲۵۰۹۵۴
استان کرمانشاه آقای سیروس گل عنبر ۰۸۳۳۸۲۳۲۹۷۴
استان کهکیلویه و بویر احمد آقای محمدرضا اکبری  
استان گلستان آقای باب اله تجری ۰۱۷۳۴۳۴۱۵۰۱
استان گیلان آقای حسن مهرور ۰۱۳۳۳۷۵۹۶۶۶
استان لرستان آقای سید سعید قاسمی ۰۶۶۳۳۴۲۵۷۰۱
استان مازندران آقای جمشید سلطان مرادی ۰۱۱۵۲۲۱۸۸۹۴
استان آقای محمدهادی محمدی ۰۸۶۴۳۲۲۴۰۴۱
استان هرمزگان آقای عباس جعفری ۰۷۶۳۳۶۱۷۶۶۳
استان همدان آقای شهرام شیروانی ۰۸۱۳۴۲۲۷۱۸۰
استان یزد آقای سید امیر ناصرالدین طباطبایی ۰۳۵۳۶۲۲۵۰۴۸
استان اصفهان رییس اتحادیه : آقای مهدی نریمانی ۰۳۱۳۲۷۳۶۳۴۱
استان تهران رییس اتحادیه : آقای محمدعلی فرخ مهر ۰۲۱۸۸۸۶۵۲۸۶
استان خراسان رضوی رییس اتحادیه : آقای محمدقانعی ۰۵۱۳۲۲۱۳۳۳۴
استان فارس رییس اتحادیه : آقای حسن صیادتان ۰۷۱۳۲۲۷۱۲۸۱

 


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."