• تاریخ خبر : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
  • ساعت ۱۲:۴۸

 مرمت بقعه شیخ زاهد چابکسر


بقعه شیخ زاهد چابکسر یکی از بناهای ارزشمند استان گیلان است که با مشارکت اداره میراث فرهنگی استان و بخش غیردولتی مورد احیاء و مرمت قرار گرفت.

آناهید نیوز- با توجه به اینکه اجرای پروژه های مشارکتی مرمت بناها یکی از اولویت های معاونت میراث فرهنگی کشور است بقعه شیخ زاهد چابکسر در استان گیلان نیز با مشارکت بخش غیردولتی مورد مرمت و احیاء قرار گرفت.

 

 

مرمت بقعه شیخ زاهد

 

«ولی جهانی» معاون میراث فرهنگی استان گیلان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶ پروژه مرمتی با مشارکت بخش خصوصی در سطح استان گیلان به اجرا درآمده است، گفت: علیرغم مساحت اندک استان گیلان نسبت به دیگر استان های کشور اما این استان با داشتن ۱۰۶۹ اثر ثبتی در فهرست آثار ملی دارای حجم زیادی از آثار تاریخی است که لازم است مورد احیاء و مرمت قرار گیرند.

وی گفت: با توجه به اینکه اعتبارات مرمتی تخصیصی سازمان میراث فرهنگی کشور با هزینه مورد نیاز برای مرمت این تعداد اثر تاریخی، تناسبی ندارد و صرفاً می توان با بودجه حفاظت و مرمت یک سال مالی اداره کل به مرمت چندین اثر محدود اقدام کرد، در این راستا اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، اجرای پروژه های مرمتی مشارکتی را به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت معاونت میراث فرهنگی استان در دستور کار خود قرار داده است.

آنطور که معاون میراث فرهنگی استان گیلان می افزاید:از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون، با پیگیری های معاونت میراث فرهنگی، تعداد ۱۶ پروژه مرمتی با مشارکت بخش خصوصی در سطح استان به اجرا در آمده است. لازم به ذکر است هزینه کامل اجرای این طرح ها توسط بخش خصوصی تامین شده و معانت میراث فرهنگی استان نقش نظارتی و راهبردی اجرا را ، عهده دار بوده است.

وی افزود: یکی از این پروژه ها، مرمت بقعه شیخ زاهد چابکسر است. این بنای مذهبی که دارای عناصر با ارزش چوبی در نما است به دلیل مداخلات نامناسب و آسیب های ناشی از نشست پی در بخش غربی بنا نیاز به مرمت  اضطراری داشت. متأسفانه روی سقف سفالی این بنای با ارزش، یک مناره را با پایه های سنگین فلزی در داخل سقف سفالین بنا ، کار گذاشته بودند. این موضوع از یک سو موجب آسیب به لایه های بام قدیمی بنا شده بود و از سوی دیگر در حریم منظری و اصالت بنا خدشه وارد کرده بود.

جهانی در ادامه افزود:در راستای حفاظت و مرمت اثر، با نظارت و بازدید های مکرر کارشناسان معاونت میراث فرهنگی استان برای هدایت درست فعالیت های مرمتی و پیگیری های ویژه و قابل تحسین مسئول هیأت امنای این بقعه (آقای محمودی) مراحل مرمت بنا آغاز شد به طوری که در گام نخست مناره مذکور با اتخاذ تمهیدات مناسب از روی بام جمع آوری شد ودر ادامه برچیدن سفال های بام، مرمت و تعویض بخش های آسیب دیده سربندی انجام شد.

به گفته وی، همچنین برچیدن کف ایوان و کرسی بنا و بازسازی آن ها در بخش های مورد نیاز با اتخاذ تهمیدات ایمنی مناسب اجرا شد و مرمت ستون های چوبی نما و تیرهای بام توسط کارشناسان مرمت انجام شد. این درحالی است که آجرفرش کف ایوان بنا و نمای چهارطرفه کرسی چینی پیرامونی بنا نیز اجرا شد.

معاون میراث فرهنگی استان گیلان با بیان اینکه تجربه مرمت این بنا، الگوی مناسبی برای فعالیت های حفاظت و مرمت مشارکتی برای آثار تاریخی استان بوده که می تواند برای دیگر بناها نیزمورد استفاده قرار گیرد افزود: در مرمت این بنای تاریخی بخش قابل توجهی از هزینه ها توسط آقای محمودی (رئیس محترم هیات امنای بقعه) از طریق کمک های مردمی تامین شده و اعتبار لازم برای آجر فرش کف و دیواره نیز با رایزنی ایشان توسط مالک رستورات خاور خانم در منطقه سرولات تامین شد. خوشبختانه پرونده ثبتی اثر نیز برای معرفی بیشتر اثر و حمایت های مادی و معنوی بهتر تهیه شده و به اداره کل ثبت آثار سازمان نیز ارسال شده است. همچنین پیش بینی های لازم برای اختصاص بودجه برای مرمت و ساماندهی عناصر چوبی با ارزش نمای بنا نیز توسط معاونت میراث فرهنگی استان انجام شده که پس از تخصیص اعتبار ، مرمت آن ها نیز انجام خواهد پذیرفت.

 


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."