گزیده های خبری Fitur اسپانیا


 • برقراری خط هوایی تهران ، مادرید

  معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار برقراری خط هوایی مستقیم تهران به مادرید شد. آناهید نیوز- مرتضی رحمانی موحد دردیداربا«ماتیلده پاستورا» معاون امورگردشگری کشوراسپانیا با اشاره به روابط خوب و سفرهای مقامات ارشد دوکشور به ویژه درحوزه گردشگری دردیدار روسای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری به اسپانیا درسال ۲۰۱۴ و سفر متقابل همتای اسپانیای در ... ادامه مطلب

  تاریخ نشر :
  ۲۳/۰۲/۱۳۹۶
  تعداد بازدید :
  16
  d9fd20c3-dc5b-4086-b8f8-d68323422f14-madrid
  Fitur اسپانیا