عضو هیات مدیره فدراسیون جهانی رفتینگ: آمار سالانه کشته های گردشگری آبی برابر با سقوط ۱۲ هواپیما در سال است بایگانی - سایت خبری آناهید نیوز عضو هیات مدیره فدراسیون جهانی رفتینگ: آمار سالانه کشته های گردشگری آبی برابر با سقوط 12 هواپیما در سال است