• تاریخ خبر : سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
  • ساعت ۰۷:۴۸

مزایای ملی و منطقه‌ای تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری


· مزایای ملی و منطقه‌ای

o افزایش سطح بهداشت روانی خانواده، محیط کار و جامعه

بدون شک مهمترین جنبه سفرهای تفریحی، ایجاد آسایش و فراهم نمودن زمینه لذت در روح و جسم فرد و خانواده می‌باشد. زندگی شهری و صنعتی طی سده‌های اخیر با ایجاد تکانه‌ها (Stress) و تنش‌های اجتناب ناپذیر روحی همراه بوده و افزایش سفر در بین افراد اجتماع به‌صورت مستقیم باعث بهداشت روانی فردی و غیرمستقیم بهداشت روانی خانواده، محیط کار و جامعه می‌شود.

o افزایش کیفیت خدمات گردشگری و کارآفرینی

تولید مداوم سفر و گردشگری پایدار، باعث تمرین دائم خدمات و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات گردشگری خواهد شد. همچنین فعالیت دائم مراکز گردشگری باعث تداوم و افزایش نیاز صنعت به نیروی کار و اشتغال نیروی انسانی آماده به‌خدمت خواهد شد.

o کاهش تمرکز زمانی سفر و کاهش خطرات جاده‌ای سفر

محدودیت زیرساخت‌های لازم جهت دستیابی خیل علاقمندان به مراکز گردشگری ، باعث توقف‌های طولانی در جاده‌ها و بروز خطرات ناشی از خستگی حاصل از آن می‌گردد. توزیع مناسب سفر باعث کاهش این عوارض و بهینه‌ استفاده نمودن از وقت و امکانات موجود خواهد شد.

o کاهش هزینه‌های پشتیبانی پول نقد و اسکناس

هر سال سهم بزرگی از بودجه بانکی صرف بازیافت و تولید اسکناس می‌شود، تجارت الکترونیک با بهره‌گیری از پول الکتزونیک نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مذکور خواهد داشت.

o کاهش ترددها و مشکلات شهری

سیستم‌های الکترونیک و مکانیزه حاضر در دنیای مجازی باعث کاهش نیاز به تردد شهری، کاهش نیاز به فضای پارک خودرو و کاهش مصرف سوخت خواهد شد که همگی ضمن ایجاد هزینه سهم بسزایی در آلودگی هوا و مشکلات شهری دارند.

social-media-crucial-tourism-success


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."