• تاریخ خبر : جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳
  • ساعت ۲۰:۰۳

لیست تشکل های صنفی داخلی


 

تاریخ انقضا هیئت

سایر اعضاهیئت مدیره نام مسئول دفتر(هماهنگ کننده) فکس تلفن رئیس هیئت مدیره دبیر انجمن نام استان  
۰۹/۹۵ محمودفخری خانم نقیبی ۰۷۱۳۲۳۳۶۱۰۴ ۰۷۱۳۲۳۳۶۰۷ محمود فخری  محمود فخری  فارس ۱
۰۲/۹۵   خانم قدیمی ۰۴۱۳۵۲۳۹۵۹۶ ۰۴۱۳۵۵۶۷۶۶۷ آقای تبریزی  آقای خانچی  آذربایجان شرقی ۲
۱۰/۹۴ آقای فاطمی و دهقانی خانم وکیلی ۰۳۴۳۲۷۲۸۲۱۳ ۰۳۴۳۲۷۲۸۲۱۳ آقای دهقانی  آقای فاطمی  کرمان ۳
۸/۹۶ آقای محبی وآقای حمیدرضا امان نژاد (خزانه دار) و آقای شاهوردی (دبیر) آقای محبی ۰۶۶۳۳۲۴۰۸۸۸ ۰۶۶۳۳۲۴۰۸۸۸ آقای محبی  آقای محبی  لرستان ۴
۱۲/۹۴ ملاوردی و

سیاه پوش

خانم کاکاوند ۰۲۸۳۳۲۴۸۶۹۵ ۰۲۸۳۳۲۴۸۶۹۰ جواد سیاه پوش  علی ملاوردی خانی  قزوین ۵
۰۷/۹۵ آقای اقبال وآقای عراقی خانم بابایی ۰۸۶۴۲۲۲۰۴۰۱ ۰۸۶۴۲۲۲۳۳۹۴ آقای اقبال  آقای عراقی  مرکزی ۶
    آقای هاشمی ۰۷۷۳۳۵۶۱۵۵۷   آقای هاشمی  آقای هاشمی  بوشهر ۷
  آقای صابری و آقای نجفی(نایب رییس)و

آقای گرامی (خزانه دار)

آقای صابری   ۰۲۴۳۳۵۶۸۱۷ آقای صابری    زنجان ۸
۱۰/۹۵ خانم خسروی خانم خسروی ۰۸۷۳۳۶۶۸۴۲۶ ۰۸۷۳۳۶۶۸۴۲۶ ستار درخشانی  خانم خسروی کردستان ۹
۱۰/۹۴ عبدالرضا آلب کرد (ناییب رییس)غلامرضا حلاجیان(خزانه دار) و آقای خوانساری نژاد آقای بحری ۰۶۱۳۵۵۲۴۰۵۸ ۰۶۱۳۵۵۲۴۰۵۸ آقای خوانساری نژاد  آقای جلالی  خوزستان ۱۰
سال ۹۶    خانم کرمی ۰۸۳۳۷۲۲۸۵۹۴ ۰۸۳۳۷۲۲۸۵۹۴ محمد کاویانی مقدم  محمد کاویانی مقدم  کرمانشاه ۱۱
۱۲/۹۶ آقای سرداریآقای فلاحی آقای سرداری ۰۳۵۳۲۶۲۲۹۴۵   اقای سرداری  آقای فلاحی  یزد ۱۲
۱۰/۹۵ آقای مسعودی عضو هییت مدیره خانم کریمیان ۰۳۱۳۲۶۵۶۴۶۷ ۰۳۱۳۲۶۵۶۴۶۷ آقای توکلی  آقای نوربهشت  اصفهان ۱۳
۱۱/۹۵ آقای حسینی خانم عباسی ۰۲۵۳۷۷۵۲۰۷۱ ۰۲۵۳۷۷۱۸۲۰۰ آقای حسینی  آقای حسینی  قم ۱۴
۱۲/۹۵ آقای کاملی خانم ملکی ۰۱۷۳۲۲۵۴۷۰۴ ۰۱۷۳۲۲۵۴۷۰۴ آقای کاملی  آقای نیری  گلستان ۱۵
۱۲/۹۵   خانم علی نژاد ۰۱۱۳۴۷۲۴۸۹۳ ۰۱۱۳۴۷۲۳۱۲۳آژانس الوا هوشنگ مرادی  هوشنگ مرادی  مازندران ۱۶
۱۰/۹۴ اقای قهرمانی خانم سرهدی ۰۴۴۳۲۲۲۳۲۶۹ ۰۴۴۳۲۲۲۰۴۰ آقای قهرمانی  آقای ناصری آذربایجان غربی ۱۷
۸/۹۵ آقای فرقانی خانم غفوریان ۰۵۱۳۲۲۸۱۸۳۴ ۳-۰۵۱۳۲۲۸۱۸۳۰ آقای ولی زاده  آقای فرقانی  خراسان رضوی ۱۸
۰۲/۹۵ اقای کرباسچی آقای شهرکی ۰۵۴۳۳۲۱۰۷۷۷ ۰۵۴۳۳۲۱۰۷۷۷۰۵۴۳۳۲۱۰۶۶۶ آقای کرباسچی  آقای شهرکی  سیستان و بلوچستان ۱۹
۱۰/۹۵   خانم پورآقایی ۰۱۳۳۳۲۲۶۴۹۵ ۰۱۳۳۳۲۴۳۶۰۰  آقای مطلبی۰۹۱۱۱۳۶۳۶۶۹ آقای معصومی  گیلان ۲۰
۱۰/۹۵   خانم شاه محمدی ۰۸۱۳۸۲۶۰۸۲۵ ۰۸۱۳۸۲۶۰۸۲۵آژانس هگمتانه آقای سلطانیان  آقای مرادی پور  همدان ۲۱
۲۰/۰۷/۹۷     ۸۸۹۹۳۲۴۹ ۸۸۹۹۳۲۰۵ رضا اباذری  امیر پویان رفیعی شاد  تهران ۲۲
سال ۹۷ اقای نجفی آقای نجفی ۰۲۶۳۲۲۲۶۸۴۰ ۰۲۶۳۴۵۰۷۰۸۸۰۲۶۳۲۲۴۹۴۷۰ آقای گلوند  آقای نجفی  البرز ۲۳
۰۸/۹۵ اقای موسوی خانم اسماعیلی ۰۴۵۳۳۳۶۳۳۰۳ ۰۴۵۳۳۳۶۳۳۳۴ آقای موسوی  آقای اسد زاده  اردبیل ۲۴
۰۶/۹۵ خانم هاشمی خانم هاشمی ۰۸۴۳۵۲۲۳۷۹۴ ۰۸۴۳۵۲۲۳۷۴۹ خانم هاشمی  خانم هاشمی  ایلام ۲۵
  خانم خدیجه نصیری و اقای شریفی آقای شریفی ۰۲۳۳۲۳۵۰۵۰۴ ۰۲۳۳۲۳۴۷۴۴۲ خانم مهسا بهرامی  آقای شریفی  سمنان ۲۶
۹۶   خانم بنیادی ۰۵۶۳۲۲۳۰۷۲۹ ۰۵۶۳۲۲۳۳۰۹۰ آقای کاشانی  خانم داوودی  خراسان جنوبی ۲۷
۰۹/۹۵ آقای غیبی وآقای حیدری خانم هاشمی ۰۳۸۳۳۳۳۰۵۸۴ ۰۳۸۳۳۳۳۴۵۱۵۴ آقای فرامرز حیدری  آقای علی مراد غیبی  چهارمحال بختیاری ۲۸
        ۳- ۸۸۷۵۸۷۳۱ محمدحسن کرمانی  آقای متین انجمن صنفی دفاتر جهانگردی ایران ۲۹
         -۸۸۶۷۹۴۳۲ ابراهیم پورفرج آقای شیرازی جامعه تورگردانان ایران ۳۰
        ۸۸۶۴۴۶۹۶ حسن تقی زاده انصاری تقی حسین زاده جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ۳۱

 

 

 

 


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."