• تاریخ خبر : شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
  • ساعت ۰۷:۱۲

مراکز تفریحی-ورزشیبرای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
" باسپاس از اظهار نظر شما دیدگاه و نظرات ارسالی پس ازتایید در وب سایت آناهیدنیوز قرارخواهد گرفت. پیام های غیرمرتبط و یا مطالبی که در آن شئونات اخلاقی رعایت نشده باشد، منتشرنمی شود."